Tin Mới

Đề xuất Chủ tịch tỉnh được cấp phép dự án sân golf

Đề xuất Chủ tịch tỉnh được cấp phép dự án sân golf

Trong phiên họp tại hội trường sáng 15/11, Chính phủ đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf. Những dự án từ 10.000 tỷ đồng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ