Tin Mới

Hàn Quốc thành lập đơn vị tình báo quân đội mới

Hàn Quốc thành lập đơn vị tình báo quân đội mới

(Ngày Nay) - Hôm thứ Bảy, Hàn Quốc đã ra mắt Bộ Tư lệnh Hỗ trợ An ninh Quốc phòng (DSSC) mới được thành lập thay thế cho đơn vị tình báo quốc phòng trước đó - Bộ Tư lệnh An ninh Quốc phòng (DSC), đã bị giải tán do có hành vi...