Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
(Ngày Nay) - Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: