Tiết kiệm và đầu tư với mục tiêu tự do tài chính đang là xu hướng của người trẻ tại nhiều quốc gia, tiêu biểu là Hàn Quốc.
Giới trẻ thế giới đang tập trung vào kênh đầu tư nào?
(Ngày Nay) - Đầu tư với mục tiêu tự do tài chính đang là xu hướng của người trẻ tại nhiều quốc gia, tiêu biểu là Hàn Quốc. Tư duy này tạo ra hàng loạt phương án đầu tư sáng tạo và đem về “trái ngọt” cho thế hệ năng động.
Nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận giỏ hàng Fantasy Home hơn với vốn chỉ từ 38 triệu đồng
Fantasy Home – đón đúng và trúng nhu cầu nhà đầu tư mới
(Ngày Nay) -  Theo xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới, tại Việt Nam, một số doanh nghiệp cũng nhanh chóng bắt nhịp cho ra đời mô hình hợp tác đầu tư bất động sản giúp các nhà đầu tư có vốn nhỏ dễ dàng kết nối.