Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank chia sẻ tại sự kiện
TPBank hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II
(Ngày Nay) -Với việc triển khai đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn ICAAP này, TPBank một lần nữa hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II sớm trước thời hạn tại Việt Nam.