Chủ động theo dõi quá trình thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID
Chủ động theo dõi quá trình thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID
Sau gần 2 năm triển khai, ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích trong việc cung cấp thông tin chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia; các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội…