Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh: 'Tôi suýt bị đi tù'
Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh: 'Tôi suýt bị đi tù'
(Ngày Nay) -  Trong giới văn nghệ sĩ gạo cội của Hà Nội không thể không nhắc tới Nguyễn Bảo Sinh. Ông ngồi chung chiếu với Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh hay cũng có thể bá vai bá cổ với một nhà văn vô danh bất kỳ nào khác.