Hàng nghìn tỷ vốn tư nhân đổ vào hạ tầng hàng không
Hàng nghìn tỷ vốn tư nhân đổ vào hạ tầng hàng không
(Ngày Nay) -Hiện có nhiều nhà đầu tư tư nhân, sẵn sàng bỏ vốn đầu tư hạ tầng hàng không. Đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng hàng không lợi nhuận thu hồi lâu nhưng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, lan tỏa cho phát triển kinh tế vùng, nâng cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.