Trao Bằng công nhận ba bảo vật quốc gia tại Festival 'Về miền Quan họ - 2023'
Trao Bằng công nhận ba bảo vật quốc gia tại Festival 'Về miền Quan họ - 2023'
(Ngày Nay) - Tối 25/2, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và đón nhận Quyết định công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia.