Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh?

0
Chia sẻ

Chỉ có 10% số người nhìn thấy cả 9 khuôn mặt trong bức ảnh này, vì vậy nếu chỉ trong thời gian ngắn mà bạn tìm thấy tất cả thì bạn chắc chắn là người có IQ cao.

1. Bạn thấy bao nhiêu khuôn mặt trong bức ảnh này?

Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh? - ảnh 1

- Tìm được 9 hình chỉ số IQ là 180

- Tìm được 8 hình chỉ số IQ là 160

- Tìm được 7 hình chỉ số IQ là 140

- Tìm được 6 hình chỉ số IQ là 120

- Tìm được 5 hình chỉ số IQ là 100

- Tìm được 4 hình chỉ số IQ là 80

- Tìm được 3 hình chỉ số IQ là 60

- Tìm được 2 hình chỉ số IQ là 40

- Tìm được 1 hình chỉ số IQ là 20

(Xem đáp án phía dưới)

2. Thứ gì đi qua mặt trời mà không để lại bóng?

Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh? - ảnh 2

(Xem đáp án phía dưới)

3. Con gì khi chết sẽ làm cho con khác chết theo?

Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh? - ảnh 3

(Xem đáp án phía dưới)

4. Cá gì là gạo nấu cùng nước sôi?

Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh? - ảnh 4

(Xem đáp án phía dưới)

5. Nếu Eva cắt quả táo ra làm 4 phần bằng nhau, mỗi phần trong số đó được gọi là một phần tư (1/4). Tương tự như vậy, nếu Eva tiếp tục cắt mỗi phần thành 2 phần bằng nhau thì mỗi phần mới sẽ được gọi là một phần tám (1/8). Vậy sẽ gọi là gì nếu Eva cắt tiếp mỗi phần nhỏ mới ấy thành 84 phần bằng nhau?

Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh? - ảnh 5

(Xem đáp án phía dưới)

Đáp án các câu hỏi:

1. Có 9 khuôn mặt

Bạn có thuộc 10% số người nhìn thấy 9 khuôn mặt trong bức ảnh? - ảnh 6

2. Gió

3. Con tim

4. Cá cơm

5. Món táo dầm

Xuân Bách (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu