TP Hồ Chí Minh: Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
TP Hồ Chí Minh: Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
(Ngày Nay) - Sáng 22/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, UBND Quận 1, Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 để tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.