Đầu tư hơn 20 tỷ sửa chữa chùa Cầu Hội An
Đầu tư hơn 20 tỷ sửa chữa chùa Cầu Hội An
(Ngày Nay) -  Dự án tu bổ di tích chùa Cầu (TP Hội An) vừa được HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) thông qua tại kỳ họp thứ 23, với thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2023 bằng hình thức đầu tư công.
Đá mồ côi ở Nghệ An... 'kêu cứu'
Đá mồ côi ở Nghệ An... 'kêu cứu'
(Ngày Nay) -  Tình trạng người dân tự do khai thác đá mồ côi gây thất thoát tài nguyên và bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương.