Masan Consumer cùng TP. Hồ Chí Minh tăng cường quảng bá hàng Việt ra thế giới
Masan Consumer cùng TP. Hồ Chí Minh tăng cường quảng bá hàng Việt ra thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan đồng hành cùng Sở Công Thương tham gia sự kiện Diễn đàn và Hội Chợ Xuất Khẩu Thành phố Hồ Chí Minh, tạo lực đẩy phát triển cho hoạt động xuất khẩu, quảng bá sản phẩm chất lượng Việt ra thế giới, góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.