Một góc nhìn mới về bảo tồn và phát triển nghệ thuật Ca trù
Một góc nhìn mới về bảo tồn và phát triển nghệ thuật Ca trù
(Ngày Nay) - Ngày 6/4, tại Hà Nội, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam (Omega Plus) tổ chức buổi Tọa đàm và ra mắt sách “Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật” của tác giả, nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền.