Tết Hàn Thực ở Việt Nam khác gì ở Trung Quốc?
Tết Hàn Thực ở Việt Nam khác gì ở Trung Quốc?
Tết Hàn thực vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch có nguồn gốc từ tích truyện Trung Quốc vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hiện nay ngày tết này đã phổ biến với người dân miền Bắc, nhất là những vùng quanh thủ đô Hà Nội.