5 điều phụ huynh trẻ lớp 1 cần biết trong năm học 2020-2021
5 điều phụ huynh trẻ lớp 1 cần biết trong năm học 2020-2021
Năm học 2020- 2021 là năm học đầu tiên giáo dục tiểu học thực hiện CTGDPT mới bắt đầu từ lớp 1. Những thay đổi lớn về CT, SGK là điều quan trọng mà các bậc cha mẹ cần hiểu rõ để có sự phối hợp cùng nhà trường có biện pháp giáo dục hợp lý, hiệu quả.