Ngày mai xử vụ hiệu trưởng dâm ô với 7 nam sinh tại phòng làm việc
Xét xử hiệu trưởng dâm ô với 7 nam sinh tại phòng làm việc
Đối tượng đã nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường lên phòng làm việc của mình. Tại đây, đối tượng đã dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh; đồng thời yêu cầu các nam sinh thỏa mãn dục vọng cho mình.