Bản ngã và ảo ảnh
Bản ngã và ảo ảnh
(Ngày Nay) -  Cái ảo ảnh này nó như một mặt nước soi bóng ta, nghĩa là nó biến động và không có duy nhất. Bóng ta dưới mặt nước nếu lặp đi lặp lại đủ lâu, ta tin nó là tính cách của chính ta. Nhưng thực ra, qua vài biến động, một cái bóng khác lại xuất hiện, ta không còn là ta nữa hoặc chính xác hơn ta đã là một ta khác.