Thu nhỏ thiên nhiên hoang dã vào bảo tàng sinh thái
Thu nhỏ thiên nhiên hoang dã vào bảo tàng sinh thái
(Ngày Nay) - Bảo tàng sinh thái là cách tiếp cận tối ưu của nhiều quốc gia trên thế giới trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị về nhân văn cũng như sinh cảnh. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn chưa thực sự phổ biến và chưa được nhận thức đầy đủ tại Việt Nam.