Nếp ăn, nếp nhà
Nếp ăn, nếp nhà
[Ngày Nay] - Một ngôi nhà hạnh phúc là ngôi nhà có căn bếp luôn ấm và một gia đình hạnh phúc không thể thiếu những bữa ăn đầm ấm, sum vầy.