Thủ tục phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí
Thủ tục phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí
(Ngày Nay) - Chương trình hỗ trợ thuốc là hoạt động hỗ trợ thuốc do cơ sở kinh doanh dược thực hiện cho người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong một khoảng thời gian nhất định nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và hỗ trợ việc chăm sóc điều trị cho người bệnh.