Tân Hoàng Minh chuyên nghiệp hóa hệ thống phân phối sản phẩm với thương hiệu D’ Land
Tân Hoàng Minh chuyên nghiệp hóa hệ thống phân phối sản phẩm với thương hiệu D’ Land

(Ngày Nay) - Nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách hàng trong quá trình giao dịch các sản phẩm bất động sản cao cấp cũng như đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức thành lập D’ Land – thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực quản lý, tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh bất động sản cao cấp.

Tân Hoàng Minh chuyên nghiệp hóa hệ thống phân phối sản phẩm với thương hiệu D’ Land
Tân Hoàng Minh chuyên nghiệp hóa hệ thống phân phối sản phẩm với thương hiệu D’ Land
(Ngày Nay) - Nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách hàng trong quá trình giao dịch các sản phẩm bất động sản cao cấp cũng như đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức thành lập D’ Land – thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực quản lý, tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh bất động sản cao cấp.