Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trọn vẹn hơn
Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trọn vẹn hơn
Mặc dù kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vẫn còn những trắc trở, gây vất vả cho thí sinh và gia đình, khiến lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải lên tiếng nhận trách nhiệm, song kỳ thi cũng đã phân tầng rõ các trường đại học, giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hơn. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, bổ sung những thiếu sót để kỳ thi năm 2016 trọn vẹn hơn.