Hộp đen MH17 đã được trao trả cho Malaysia
Hộp đen MH17 đã được trao trả cho Malaysia
"Tôi có thể thấy các hộp đen còn nguyên vẹn, mặc dù chúng có một chút xây xước. Các hộp đen vẫn ở trong tình trạng tốt", đại tá Mohamed Sakri thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia nói.