Tuyên truyền Đề án Di sản đương đại Mang Thít
Tuyên truyền Đề án Di sản đương đại Mang Thít
(Ngày Nay) - Ngày 16/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Đề án Di sản đương đại Mang Thít cho người dân thuộc các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Hòa Tịnh, Nhơn Phú (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).