Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV: Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV: Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm
(Ngày Nay) -  Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.