Lưu Đức Hoa và chị gái
Lưu Đức Hoa bỏ mặc chị gái nghèo khổ
(Ngày Nay) - Thiên vương Hong Kong sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng cha mẹ anh vẫn sống đạm bạc. Lưu Đức Hoa còn cắt đứt liên lạc với người chị gái từng lợi dụng tên tuổi mình.