Bất ngờ với một số đề tài nghiên cứu khoa học

0
Chia sẻ

Một số đề tài vừa được cấp kinh phí nghiên cứu khiến nhiều người không khỏi...kinh ngạc.

Ngày 27/10, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã phê duyệt Danh mục 75 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2014.

Bất ngờ với một số đề tài nghiên cứu khoa học - anh 1
Nhiều đề tài khoa học sẽ đào tạo ra các tiến sĩ

Tuy nhiên, nhiều người không khỏi bất ngờ khi đọc tên một số đề tài nghiên cứu. Có thể lấy ví dụ:

"Hành vi tham gia giao thông đường bộ của người dân đô thị ở nước ta hiện nay" - đây là đề tài mà nhiều người cho rằng, không cần nghiên cứu thì dư luận cũng đánh giá được ý thức và hành vi tham gia giao thông của người dân.

"Đặc điểm giao tiếp của nhân viên Ngân hàng Thương mại Việt Nam" - đây là đề tài có ý kiến cho rằng, không cần thiết; còn nếu nghiên cứu về nhân viên Ngân hàng thì có tiếp tục nghiên cứu về các ngành khác hay không?

"Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long" - nếu phê duyệt đề tài này thì có phê duyệt đề tài tương tự ở các vùng khác không?

"Tính cách thanh niên Huế" - nếu phê duyệt đề tài này thì có phê duyệt các đề tài về tính cách thanh niên các vùng khác không?...

Hiện nay, theo tìm hiểu của Ngày nay, việc phê duyệt danh sách các đề tài được cấp ngân sách phải thông qua Hội đồng khoa học thẩm định.

Ngày nay sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về quá trình làm việc của các Hội đồng phê duyệt những đề tài trên.

Nguyễn Lâm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu