'Phát huy sức mạnh tập thể, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa'
'Phát huy sức mạnh tập thể, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa'
(Ngày Nay) - Với trọng trách của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành Công Thương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa.