Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ. (Ảnh: Hà Nội mới)
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Giữ nét đẹp truyền thống, sửa hành vi chưa đẹp
(Ngày Nay) - Ứng xử đúng mực nơi cửa thiền từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa. Ngày nay, trước ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa trong đời sống hiện đại, văn hóa ứng xử chốn cửa thiền có sự lệch chuẩn. Chính vì thế, việc khôi phục nếp xưa, duy trì thái độ tôn trọng chuẩn mực ở chốn linh thiêng là rất cần thiết.
‘Thương mại hoá tôn giáo là mối nguy hại của đất nước’
‘Thương mại hoá tôn giáo là mối nguy hại của đất nước’
(Ngày Nay) - Trước nhiều vấn đề đang diễn ra với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, bản chất của văn hoá là tạo cho con người niềm tin tới điều tốt đẹp, hướng thiện nhưng khi để những nhóm lợi ích lợi dụng thì đó là mối nguy hại.