Lê Anh Tú - Giảng viên khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông, trường ĐH Văn Lang
Nhẫn nại!
(Ngày Nay) - Ra trường, tới nay trải qua 4 cuộc khủng hoảng kinh tế, tôi vẫn không hối tiếc về chọn lựa của mình.