Trong tương lai, các tuyến cao tốc đầu tư bằng ngân sách nhà nước sẽ thực hiện thu phí.
Các tuyến đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách sẽ đổi cách thu phí?
Bộ GTVT đang nghiên cứu đề án để có thể thực hiện thu phí phương tiện với các tuyến đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo thu hồi vốn tái đầu tư vừa đảm bảo để phí không chồng phí. Do theo Luật Giao thông đường bộ 2008, các tuyến đường đầu tư bằng ngân sách sẽ không thu phí theo từng dự án, mà thu qua đầu phương tiện ô tô khi đăng kiểm.
Các trạm thu phí BOT trên QL 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên sẽ triển khai tối thiểu 1/2 số làn thu phí ETC.
Năm 2016 thu khoảng 1 tỷ USD phí đường bộ qua BOT
Năm 2016, riêng phí đường bộ thu qua các trạm BOT dự kiến đạt khoảng 23.000 tỷ đồng (khoảng một tỷ USD), phí bảo trì đường bộ khoảng 6.000 tỷ đồng, phí gửi xe tại các tòa nhà, bãi đỗ khoảng 15.000 tỷ đồng.