Cần sớm chỉnh trang không gian nghệ thuật cộng đồng tại Hà Nội
Cần sớm chỉnh trang không gian nghệ thuật cộng đồng tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Sự ra đời của các không gian nghệ thuật công cộng trên địa bàn Thủ đô đã tạo ra màu sắc mới cho đô thị Hà Nội, hình thành các điểm vui chơi giải trí cho người dân và là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật của một số đơn vị, tổ chức.