Di sản không phải là chuyện của ngày hôm qua
Di sản không phải là chuyện của ngày hôm qua
(Ngày Nay) - Công tác quản lý di sản tại Việt Nam hiện nay đang có những cải thiện đáng kể nhưng không khó để bắt gặp những vấn đề nhức nhối, bài toán nan giải trong quá trình quản lý di sản, ở đó lợi ích của các chủ thể, cộng đồng còn nhiều mâu thuẫn...