Thanh tra y tế tăng cường thanh kiểm tra dịp lễ, Tết
Thanh tra y tế tăng cường thanh kiểm tra dịp lễ, Tết

(Ngày Nay) -  Công tác thanh kiểm tra sẽ tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và mùa lễ hội, thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ 1ây nhiễm COVID-19…