Thẻ căn cước công dân có thể sử dụng thay hộ chiếu
Thẻ căn cước công dân có thể sử dụng thay hộ chiếu
Thứ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết: “Thẻ căn cước công dân có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ VN. Thẻ này được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp VN và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế”.