Trường ĐH Đông Đô đang chơi trò “mèo vờn chuột”?
Trường ĐH Đông Đô đang chơi trò “mèo vờn chuột”?
Thông báo với các học viên đang học ngành Luật Kinh tế văn bằng 2 và liên thông ở dưới Hải Phòng là ban giám hiệu nhà trường gồm 2 hiệu phó và 1 cô giáo xuống trả lời các câu hỏi của học viên. Thế nhưng thực chất, những người được trường ĐH Đông Đô cử xuống lại không có vai trò, chức năng như thông báo.