Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh.
Người Việt hủy hoại tính mạng bằng thói quen tự mua kháng sinh về uống
Ngoài ra, họ còn tự quyết định loại thuốc, liều lượng, thậm chí giới thiệu, đem cho người khác dùng thuốc kháng sinh mình đang uống… mà chẳng cần đến bác sĩ. Đây là một thực trạng hết sức nguy hiểm, thậm chí tự hủy hoại tính mạng trong tương lai, nếu bị kháng thuốc do sử dụng kháng sinh bừa bãi.