Những lưu ý về dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron
Những lưu ý về dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron
(Ngày Nay) - Dòng phụ XBB.1.5 mới của biến thể Omicron, còn được gọi là Kraken, hiện đang là dòng biến thể gây bệnh COVID-19 chủ đạo tại Mỹ và có thể sẽ sớm lây lan rộng ra những khu vực khác trên thế giới.