Tác giả Lê Thiếu Nhơn và tác phẩm "Hẹn nhau từ muôn kiếp trước".
“Hẹn nhau từ muôn kiếp trước” – Yêu và được yêu là một phúc phận nhân gian
(Ngày Nay) - Hẹn em từ muôn kiếp trước/ Nhớ em mấy thuở bạc đầu/ Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn/ Em để cung đàn đưa anh về đâu?... Lời bài hát Dư Âm của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã thành cảm hứng cho tác giả Lê Thiếu Nhơn thực hiện cuốn sách "Hẹn nhau từ muôn kiếp trước" với 36 chuyện tình văn nghệ sĩ".