Ảnh minh hoạ FB Nguyễn Duy Hưng
100% nước mắm được Bộ Y tế kiểm nghiệm an toàn
(Ngày Nay) - Theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho Asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác.