Ban Bí thư: Công bố Quyết định kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại Hải Phòng
Ban Bí thư: Công bố Quyết định kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại Hải Phòng
 (Ngày Nay) - Chiều 27/5, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Hải Phòng, công bố Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.
Diễn biến cơn bão số 3: Bộ Công an chỉ đạo ứng phó bão
Diễn biến cơn bão số 3: Bộ Công an chỉ đạo ứng phó bão
Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 3 (bão Kalmaegi), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.