Lối vào được xây dựng giống với một trong những hầm chứa pháo có mái vòm dành cho hai người được tìm thấy trên khắp Albania.(Ảnh: Alessio Mamo)
Biến hầm trú ẩn hạt nhân thành bảo tàng nghệ thuật
(Ngày Nay) - Ấn phẩm "Dự án D-0 Ark 1-2-3-4-5” đã được giới thiệu tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Sarajevo nhân dịp kỷ niệm Ngày Thế giới về Đa dạng văn hoá vì Đối thoại và Phát triển 21/5/2021. Việc biến những hầm trú hạt nhân (bunker) thành triển lãm nhằm tôn vinh sự khoan dung và đa dạng văn hóa, đưa chúng ra khỏi những ràng buộc lịch sử, tái sinh thành những điểm văn hóa khu vực uy tín, cùng cam kết bảo tồn di sản văn hóa kết nối các địa điểm, không gian và con người.