Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta có tên là gì?
Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta có tên là gì?
(Ngày Nay) - Đây là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, có nghĩa là Phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại. Bộ Lịch triều hiến chương loại chí gồm 49 quyển khảo cứu về lịch sử Việt Nam từ lập quốc đến cuối triều Lê.