Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 6/11, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.