Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 805/CĐ-TTg ngày 11/9/2022 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.