Bộ sách giáo khoa Cánh Diều đang nhận nhiều ý kiến phản hồi và cho rằng cần có sự điều chỉnh phù hợp hơn. Ảnh tư liệu
Chỉnh sửa sách giáo khoa sẽ theo hướng nào?
Liên quan đến những ý kiến về việc sách giáo khoa Tiếng Việt bộ Cánh Diều có một số nội dung cần xem lại, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo với Chính phủ, đồng thời, các tác giả của bộ sách cũng đưa ra những hướng điều chỉnh nếu cần, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và ngày càng hoàn thiện các bản sách hơn.
Cánh Diều là bộ sách được biên soạn theo tinh thần xã hội hóa, chống độc quyền SGK.
Bộ SGK đầu tiên cho phép tham khảo miễn phí trên mạng Internet
Toàn bộ các sách giáo khoa (SGK) mẫu trong bộ SGK Cánh Diều lớp 1, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 sẽ được số hóa, công khai trên mạng Internet để tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo trong tháng 1-2020.