CIMB Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 3.698,2 tỷ đồng
CIMB Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 3.698,2 tỷ đồng
(Ngày Nay) - CIMB chính thức công bố thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam (Ngân hàng CIMB Việt Nam).