Dạy trẻ tự kỷ cần một trái tim
Dạy trẻ tự kỷ cần một trái tim
(Ngày Nay) - Với cô giáo Chu Thị Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ năng và hướng nghiệp Hà Nội (thuộc Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam), người lúc nào cũng nặng lòng với công tác hỗ trợ và hướng nghiệp cho trẻ đặc biệt, thế giới của trẻ tự kỷ rất đa sắc, muốn bước được vào và dạy chúng những kĩ năng thành thục thì giáo viên phải có tâm và có phương pháp.