GS Lân Dũng: Ai cũng tự phong giáo sư sẽ “loạn” mất…
GS Lân Dũng: Ai cũng tự phong giáo sư sẽ “loạn” mất…
Việc trường Đại học Tôn Đức Thắng tự phong Giáo sư, Phó giáo sư đã làm xôn xao dư luận những ngày qua với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người rằng việc tự phong của trường Tôn Đức Thắng sẽ làm cho chức GS, PGS "loạn" mất.